no slider

no slider

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, GİB tarafından belirlenen standartlara göre irsaliyelerin elektronik ortamda oluşturulması, gönderilmesi ve saklanmasını öngörür.

Entegrasyon yöntemini esas alan şirketimiz, e-faturada olduğu gibi e-irsaliyede de kullanıcı dostu ekranlarla gönderim-alım işlemlerini hem güvenli,hem de kolayca gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

  • E-irsaliye sevk irsaliyesi ile aynı hukuki özelliklere sahiptir.
  • E-fatura mükellefi olan tüm şirketler için e-irsaliye kullanımı zorunlu olacaktır.
  • E-irsaliye malın sevkinden önce düzenlenir ve GİB üzerinden entegrasyon yöntemiyle alıcıya gönderilir.
  • • Karekod kullanımı zorunludur.Bu sayede görüntüleme ve sorgulama sağlanır.
  • E-irsaliye gönderebilmek için her iki tarafında e-irsaliye kullanıcısı olması gerekmektedir.

  • • Basılı kağıt hazırlamada oluşabilecek aksaklık ve hataları ortadan kaldırır.
  • • Matbuu kağıt basımı ve gönderimi gibi masraflardan tasarruf sağlanır.
  • • Kaybolma ve arşivleme gibi sıkıntıları ortadan kaldırır.
  • • Alıcıya hemen ulaştığından kabul,red gibi mutabakat işlemleri hızlıca gerçekleşir.