no slider

no slider

GİB tarafında onaylanmış uyumlu yazılımımız sayesinde e-Defter verileri kolay ve güvenli bir şekilde oluşturulmaktadır. SAP sistemi üzerinde, aracı bir program ihtiyacı olmaksızın defter ve kebir verileri oluşturularak işlemlerin minimuma indirilmesi sağlanmıştır. Tek sistem üzerinde çalışan süreç, arşivlenen defter ile beratlara erişim kolaylığı ve veri güvenliği sağlar.

Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı şirketimize ait olan entegrasyon programı sayesinde, SAP kullanan şirketlerin e-Defter verileri, tebliğde yer alan tüm hususlara uygun şekilde kolayca saklanır.

  • • Yevmiye/kebir verilerinin oluşturulması ve imzalanması
  • • Yevmiye/kebir beratlarının oluşturulması ve imzalanması
  • • Şema/şematron kontrolleri
  • • Zaman damgası opsiyonu
  • • Beratların indirilmesi
  • • Onaylı beratların sisteme yüklenmesi
  • • Onaylı beratların server üzerinde tek tuşla saklanması