no slider

no slider

Günümüzde rekabette üstünlük sağlayabilmek için tüm veri kaynaklarından veriyi toplayıp görselleştirmek, analizleri hızlı ve etkili şekilde yapabilmek ve en iyi şekilde sunabilmek gerekir.

SAP BusinessObjects Edge, orta ölçekli şirketlerin tercih ettiği bir iş zekası yazılımıdır.

BusinessObjects, organizasyonların anlık ve periyodik rapor ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hızlı, esnek, kullanıcı dostu, güvenli, genişleyebilir bir platform sağlar. BusinessObjects ürünlerinin windows tabanlı olması ve intranet ve internet üzerinden erişime izin veren modülleri birçok büyük organizasyonda karar sürecini destekleyen bir platform olarak kullanılmasını sağlar.

BusinessObjects, teknik birikimi olmayan son kullanıcıların bilgiye erişebilmesi, erişilen bilgi üzerinde analiz yapılması ve elde edilen sonuçların başka kullanıcılarla paylaşılmasını sağlayan bir platform ve bu platformu destekleyen yazılım araçları sunar. Bu noktada BusinessObjects'in en önemli gücü, sahip olduğu platformun oldukça güvenli, ölçeklenebilir ve genişleyebilir olması ve gerek son kullanıcı arayüzleri gerekse yönetim açısından çok basit kullanımlı araçlar sunabilmesidir. Verileri Microsoft Office uygulamalarıyla birlikte SAP ve Oracle yazılımlarının ortamlarında da kullanma imkanı verir. Mobil cihazlar üzerinden rapor erişimi ve paylaşımı sağlar.