SAP kullanıcılarının ERP paketi içinde yer alan fakat aktif kullanıma çeşitli nedenlerle alamadıkları uygulamalar için paket çözümler önermekteyiz. Sonlu çözümlerimiz, SAP'ın daha verimli kullanılması için maliyeti, getirisi ve süresi belli paketlerdir.

 • PLANLAMA
 • RAPORLAMA
 • TEKNİK ALT YAPI GELİŞTİRME
 • SİSTEM ADMİNİSTRASYONUNDA DENETİM
 • SAP & YARDIMCI SANAYİCİ ENTEGRASYONU
 • PLANLI ÜRÜN MALİYETLERİ
 • BİLDİRİM YÖNETİMİ
 • DÖKÜMAN YÖNETİMİ
 • KALİTE YÖNETİMİ
 • SATICI DEĞERLEME
 • KARLILIK ANALİZİ
 • VETOS - VERİ TOPLAMA SİSTEMİ

PLANLAMA

Uzun Dönemli Planlama

SOP ya da geçmiş satış rakamlarıyla planlama ve üretim planlamasına aktarım

Üretim Planlaması

Üretim planlama tablosunun veri yapısı haline dönüştürülmesi ve tablo sunumlarının esnek analizlerle yapılması,
Üretim tablosu ve excel arasında çift yönlü user friendly veri aktarımı,
Günlük üretim programının MRP sonuçlarıyla birlikte tespit edilmesi ve listelenmesi,
Kapasite kontrol
Kullanım ve uyarı raporları.

Malzeme İhtiyaç Planlaması

Güncel giriş ve çıkış verilerinin kümülasyonu ve raporlanması,
Satın almacıların MRP verilerini daha kolay analiz edebilmelerinin sağlanması,
Planlama konusunun gözden geçirilmesi bu konuda ihtiyaç duyulan geliştirme ve ayarların yapılması.

Nakliye Planlaması

Satın alınan malzemelerin nakliyesinin planlanması
Nakliye masrafları planlanması ve hesaplanması

RAPORLAMA

SAP performans kriterlerine uygun ABAP raporlarının yazılımı
Her türlü yeni bilgi yapısının üretilmesi ve standart raporların hazırlanması
Sistem içi standart raporlama tekniklerini kullanılarak rapor üretimleri
(Report painter, Report writer, Drill down reports)
Yeni yazdırılmış ABAP raporlarının sistem uygunluğunun denetlenmesi.
(hız, performans ve database kullanımı açısından)

TEKNİK ALT YAPI GELİŞTİRME

EDİ/IDOC
ALE
SAPMail&SMTP, LDAP entegrasyonu
İnternet mail (Outlook express) programının içinde sap maillerin işlenmesi.
SAP&FAX server entegrasyonu
Satın alma siparişleri, kalite hata bildirimlerinin SAP çıktı yöneltimi kullanılarak faxla gönderilmesi.
SAP&WEB interfacing
İhtiyaç duyulan farklı uygulamalar üzerinde çözüm sunuları

SİSTEM ADMİNİSTRASYONUNDA DENETİMİ

Performans kontrolleri
Erken uyarı denetimleri
SNMP&RDBMS entegrasyonu
SNMP Event yöneltimini destekleyen veri tabanı sistemlerinden administrasyon konusunda veri akışı sağlanması ve kullanımı

SAP & YARDIMCI SANAYİCİ ENTEGRASYONU

Internet üzerinde MRP sonuçlarının satıcı bazında listelenmesi
Kalite yönetimi verilerine internet üzerinden erişim
Satıcı hataları, bildirimler, kalite puanları
Multi system / multi client üretim planlaması
prerequisite:yardımcı san.sap kullanımı
MRP stok / ihtiyaç listelerini elektronik ortamda farklı sistemler arasında aktarımı, fabrika bazında MRP sonuçlarının toplu veya münferit incelemesi
Satış ve satın alma verilerinin sistemler arasında aktarılması ve sipariş tasarılarının oluşturulması.

ÜRÜN MALİYETLERİ

A. Ürün Maliyeti Analizleri

a. Değişik malzeme fiyatlarıyla

1. Sipariş, satınalma, gelecekteki fiyat, vb.
2. Belge tarihindeki kur, bugünkü kur, gelecekteki kur (tahmin kuru), vb.

b. İşçilik, genel gider Amortisman giderleri
1. Standart fiyatlar
2. Geçmiş dönem fiili fiyatları
3. Tahmin fiyatları

c. Genel masraflar
1. Değişik dağıtım şemalarıyla etki

B. Maliyetlerdeki Artışların İzlenmesi

a. Satınalma fiyatlarındaki artışlar

1. Farklı kaynak gruplarında
2. Dövizle alınan malzemelerde
3. Dolarla alınan malzemelerde
4. EURO ile alınan malzemelerde
5. Markla alınan malzemelerde

Fason malzemelerde

Mal grupları bazında

Yukarıdaki analizler için gerekli bilgi yapılarının oluşturulması ve ihtiyaç duyulan tüm raporların hazırlanması; ,üst yönetim kullanımına uygun halde yayınlanması dahil 30 gün.

BİLDİRİM YÖNETİMİ

Sürekli gelişim için hataların dökümante edilmesi, çözüm önerilerinin belirlenmesi, sürecin izlenmesi, sonuçların kaydedilmesi.
Hataların takibi
Hataların düzeltilmesi için görevlendirmelerin yapılması
Görevlerin tamamlandığının takibi
Çözümlerin dökümante edilmesi
Wokflow'la her aşamada iletişim ve takip
Bildirim yönetimiyle ilgili analiz raporlarının hazırlanması, workflow ayarları ve uyarlamaları dahil 30gün.